Villkor och personuppgiftspolicy

Användarvillkor

Innehållet på webbplatsen är avsett att ge praktisk information om Köp av bonden!-dagen. Alla uppgifter som lämnas på vår webbplats är avsedda endast för informativa ändamål, och uppgifterna ska inte behandlas som juridiska, kommersiella eller medicinska uppgifter eller som investeringsrådgivning. Tjänsteleverantören gör sitt bästa för att uppgifterna på denna webbplats ska vara aktuella och riktiga, men vi ansvarar inte för huruvida uppgifterna är lämpliga med tanke på besökarens behov eller för resultatet av eventuella åtgärder som vidtas utifrån uppgifterna. Tjänsteleverantören ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av tjänsterna på denna webbplats eller användning av dem.

I fråga om material som har skickats till webbplatsen är det avsändaren som ansvarar för att materialet inte kränker tredje parts upphovsrätter eller andra rättigheter samt för att det inte strider mot lag eller är kränkande. Avsändaren ansvarar också för alla kostnader som webbplatsen orsakas om det skickade materialet strider mot lag eller är kränkande.

På webbplatsen Köp av bonden!-dagen används cookies för att statistikföra besökartrafiken på webbplatsen och för att underlätta användningen av vissa tjänster på webbplatsen. Om du vill kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare.

Personuppgiftspolicy