Material till Närmatsdagen

Bästa arrangör av och informatör om Närmatsdagen, här hittar du meddelanden och material som stöd för kommunikation och marknadsföring, till sociala medier samt för utskrivning. Härifrån kan du ladda ner och spara sådant du gillar!

Om du vill ha mer info om användningen av materialet, eller om du stöter på problem med det, ska du inte tveka att ta kontakt! (info@maaseutu.fi)

Ladda den senaste meddelande  (PDF)

Den senaste meddelande: Gör en smakresa till landet på Närmatsdagen den 11 september 2021!

Varifrån kommer maten? Vad äter korna? Luktar en gris illa? Hur känns hästens mule mot min handflata? Vad har landsbygden att erbjuda förutom mat? Hurdana företag finns det där?

Bland annat de här frågorna kan du få svar på under den landsomfattande Närmatsdagens evenemang runt om i Finland 11.9.2021.

Vi uppdaterade namnet på det evenemang som nästan hunnit bli tradition, så att det ännu bättre beskriver den helhet och verksamhet som dagen utgör. Närmatsdagen tar nu vid efter Köp av bonden -dagen, som ordnades under de föregående fem åren: människor bjuds in för att bekanta sig med aktörerna i näromgivningen på en ännu bredare skala än tidigare.

Fler än 170 objekt har redan anmält sig till Närmatsdagen. Skaran är glädjande bred: här ingår både traditionella matproducenter och andra landsbygdsaktörer, såsom turist- och upplevelseföretag, vidareförädlare av livsmedel samt föreningar som är verksamma på landsbygden. De gårdar och företag som deltar i evenemanget i år hittar du enklast på vår webbplats på adressen: www.närmatsdagen.fi

Det handlar alltså om ett riktigt öppet hus -evenemang på landsbygden.  Välkommen att tillsammans med oss fira hela Finlands festdag som är tillägnad inhemsk matproduktion och landsbygd!

Vad är Närmatsdagen?

Under Närmatsdagen kan du stifta närmare bekantskap med landsbygdens aktörer och köpa färska råvaror eller färdigt förädlade produkter direkt av producenterna. Många medverkande företag låter också besökarna bekanta sig med gårdens djur, maskiner och omgivning.

Mer information:

Heidi Kohtala, Landsbygdsnätverkstjänster, heidi.kohtala@ruokavirasto.fi, 050 5240318

Logors

Ljusröd logo på svenska/ Ladda png (Klicka bilden)

Mörkblå logo på svenska/ Ladda png klicka här

Mörkblå logo på svenska/ Ladda png (Klicka bilden)

Ljusröd logo på svenska/ Ladda png klicka här

Ljusröd logo på svenska/ Ladda png (klicka bilden)

Mörkblå logo på svenska/ Ladda png klicka här

Ladda png / Ladda pdf

Material för sociala medier

För Instagram/ Ladda png (Klicka bilden)

För Instagram/ Ladda png (Klicka bilden)

För Instagram/ Ladda png (Klicka bilden)

För Instagram/ Ladda png (Klicka bilden)

För Instagram/ Ladda png (Klicka bilden)

För Facebook/ Ladda png (Klicka bilden)

För Facebook/ Ladda png (Klicka bilden)

För Facebook/ Ladda png (Klicka bilden)

För Facebook/ Ladda png (Klicka bilden)

För Facebook/ Ladda png (Klicka bilden)

För Facebook/ Ladda png (Klicka bilden)