För barn

Uppgiftshäfte

Härifrån hittar du uppgiftar för barnen. Print och ta med på Köp av bonden! -dagen:

Bekanta dig med gården! 15.9.2018