Köp av bonden! -dagen är nu Närmatsdagen, den 10 september 2022!

Varifrån kommer maten? Vad äter korna? Luktar en gris illa? Hur känns hästens mule mot min handflata? Vad annat har landsbygden att erbjuda förutom mat? Bland annat de här frågorna kan du få svar på under den landsomfattande Närmatsdagens evenemang 10.9.2022.

Närmatsdagen tar nu vid efter Köp av bonden -dagen, som ordnades under de föregående sex åren: människor bjuds in för att bekanta sig med närmatsproducenter och andra landsbygdsaktörer, turist- och upplevelsetjänster samt olika slags föreningar – från marthor till jaktföreningar.

Det handlar alltså om ett riktigt öppet hus -evenemang på landsbygden.  Välkommen på besök på Närmatsdagen!

Följ oss på sociala medier:

Vad är Närmatsdagen

Under Närmatsdagen kan du stifta närmare bekantskap med landsbygdens aktörer och köpa färska råvaror eller färdigt förädlade produkter direkt av producenterna. Många medverkande företag låter också besökarna bekanta sig med gårdens djur, maskiner och omgivning.

ostatilalta-15
viljelypalsta019

Anmäl dig som deltagare

Är du närmatsproducent? Aktör på landsbygden? Vi erbjuder alla intresserade också möjlighet att ordna ett eget evenemang under Närmatsdagen.

En gård eller ett företag som deltar ansvarar själv för alla arrangemang, men man kan också samarbeta till exempel med grannen och bjuda in dem för att sälja sina egna produkter!

#lähiruokapäivä
#närmatsdagen
#lähiruokaelämyksiä
#närmatsupplevelser
#ostatilalta
#köpavbonden
  `

  Stämningar från Köp av bonden -dagen

  Spela videoklipp
  Spela videoklipp
  Spela videoklipp
  Spela videoklipp

  Närmatsdagen organiseras med: